Memurlarda Derece Yükselmesi Sorunu Nasıl Çözülür ?

Memurlarda Derece Yükselmesi Sorunu Nasıl Çözülür ?

Memurlarda derece yükselmesi hakkında Türk Sağlık Sen tarafından bir açıklama yapıldı.

Türk Sağlık Sen tarafından yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi, kamu görevlilerinin derece yükselmesine ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68inci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre devlet memurlarının bir üst dereceye yükselebilmeleri için diğer bentlerde sayılan şartları haiz olsa bile 68inci maddenin (A) fıkrasının (a) bendi uyarınca üst derecelerden boş bir kadronun bulunması gerekmektedir.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1965 yılında kabul edilmiştir. Kanunun yasalaştığı dönemlerde pek çok kadro için öngörülen eğitim seviyesi dönemin şartlarına göre belirlenmiş, toplumun genel eğitim seviyesi çerçevesinde üst derecelerden kadro açılmamıştır. Bu nedenle, yüz binlerce memur yüksekokul mezunu olmasına rağmen bulundukları kadroların 3 ve üstü derecelerde karşılığı olmadığı için 657 sayılı Kanunun 68inci maddesinde sayılan diğer şartları karşılamış olmalarına rağmen 5. veya 4. derecelerde kalmakta, derece yükselmesi yapamamaktadır. Bu durum da kamu personel sisteminin üç ana prensibinden birisi olan kariyer ilkesiyle çelişmekte, devlet memurlarının özlük hakları bakımından zarara uğramasına neden olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Mağduriyetin Düzeltilmesi İçin Çalışma Yapıyoruz

“Türkiye Kamu-Sen olarak ortaya çıkan durumun düzeltilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi için uzun zamandan beri çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak, 657 sayılı Kanunun 68inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendindeki “derece yükselmesi  yapılabilmesi için üst derecelerden boş bir kadronun bulunması” hükmünün kaldırılması veya üst derecelerde kadrosu bulunmayan unvanlarla ilgili yeni bir çalışma yapılması talebi ile Cumhurbaşkanlığına yazı gönderdik. Yazımızda 3 ve üstü derecelerde kadrosu bulunmayan 4 ve 5. derecelerdeki kadroların tenkis edilerek 3. derece kadrolarla değiştirilmesi ve devlet memurlarının eğitim durumları itibarıyla yükselebilecekleri derecelere uygun kadrolar ihdas edilmesi için gerekli mevzuat çalışmalarının yapılmasını talep ettik. Yetkililerin yüz binlerce memurun yaşadığı ve büyük bir umutla çözülmesini beklediği bu sorunu en kısa zamanda çözüme kavuşturmasını bekliyoruz”

(BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu